top of page

מפגשים     מוזיקליים 

סדנאות מוזיקה, תיפוף וספוקן וורד

בסיסה של החוויה המוזיקלית הוא המפגש האנושי! המפגש המוזיקלי טומן בחובו יצירה אישית וביטוי עצמי, שיתוף פעולה, יצירה קבוצתית ופתיחות, חיבור בין רגש וצליל. המוזיקה היא במה ליצירת קשר בשפה אחרת משפת היום יום.

אנו מאמינים כי את שפת המוזיקה דובר כל אדם ומטרתנו היא לחשוף את בני הנוער והילדים המשתתפים בסדנאות ליכולות המוזיקליות הטמונות בכל אחד ולכוח הטמון ביצירה משותפת.

תיפוף רחוב

במהלך הסדנא נלמד שהעולם שלנו מלא בצלילים בכל מקום אליו אנו מגיעים. נתופף על הגוף, נתופף עם מקלות תופים על דליים, גרוטאות ומני חפצים שנגלה שיכולים להפוך לכלי נגינה! לסדנה תוצר קבוצתי משותף מרשים שניתן להציג/לצלם!

 

הדרכת הרכב

הקמה/ליווי מקצועי וחברתי של להקות צעירות בשירה ונגינה. תהליך קבוצתי מדהים שבו יש מקום לכל אחד להתפתח ולגלות את כישוריו בתוך הקבוצה, והלהקה תפתח את כישוריה ויכולת היצירה המשותפת שלה.

סדנת ספוקן וורד

בסדנה זו נתחבר לתפקידה של המוזיקה כשפת מחאה חברתית. נלמד כיצד לדבר בקצב, נדבר על הנושאים  שנוגעים בנו ומעצבנים אותנו וננסה להפכם ליצירה אישית וקבוצתית

ספוקן וורד
סדנאות תיפוף
מעגל מתופפים
סדנאות מוזיקה
תיפוף רחוב
bottom of page