top of page

אודות דרור ישראל

תנועת דרור ישראל היא תנועה חברתית וחינוכית, בה חברים כ-1,500 צעירים וצעירות, מבוגרים ומבוגרות, בעלי רקע עשיר בחינוך הבלתי פורמלי, אשר מרביתם בעלי תואר ראשון בחינוך. חברי התנועה עוסקים במגוון תחומים לצד העיסוק החינוכי, כגון חקלאות, נגרות, הדרכת טיולים, בנייה, אומנות ועוד.

חברי תנועת דרור ישראל פועלים בקרב כל חלקי החברה ועם כלל האוכלוסיות במדינת ישראל, ופוגשים בפעולה החינוכית למעלה מ-250 אלף ילדים, בני נוער וצעירים. הפעילות החינוכית והחברתית מתקיימת תוך שימוש במגוון רחב של אופני פעילות ומתודות, בכלים פדגוגיים פורמליים ובלתי פורמליים ייחודיים. הפעילות החינוכית מיועדת לילדים, בני נוער, צעירים מבוגרים וזקנים ומכוונת לכלל הסקטורים בחברה הישראלית – יהודים – ותיקים ועולים חדשים, ערבים, בדואים, דרוזים ועוד.

בתקופת הקורונה, חברי התנועה התנדבו בסיוע למבודדים, עזרה לקשישים ובהדרכת ילדי עובדים חיוניים בסגרים הראשונים, זאת לצד פיתוח הדרכה מגוון מרחוק, בין אם ביצירת מערכי הדרכה המותאמים לזום, ובין אם ביצירת ערכות הדרכה ביתיות עבור ילדים, בני נוער, צעירים, מבוגרים ואף לקשישים.

2.jpg
bottom of page